OD 1991 ROKU

 

WYBRANE SZKOLENIA PRAWNE

Moduł I

PRANIE PIENIĘDZY I PRZECIWDZIAŁANIE FINANSOWANIU TERRORYZMU

sprawdź

Moduł II

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – NOWELIZACJA

sprawdź

Moduł III

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

sprawdź

Moduł IV

PRAWO BUDOWLANE

Moduł V

PRAWO ENERGETYCZNE

Moduł VI

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

Moduł VII
PRAWO PRACY
(m.in. Czas pracy, Urlopy, Mobbing itp.)

Moduł VIII
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT

Moduł IX
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

sprawdź

Moduł X
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

sprawdź

Jeśli nie znaleźli Państwo właściwego tematu, prosimy o kontakt.

WYBRANE SZKOLENIA PODATKOWE

Moduł I

NOWE OBOWIĄZKI W PODATKU VAT PO WPROWADZENIU JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Moduł II

NOWE REGULACJE W OBSZARZE CEN TRANSFEROWYCH

Moduł III

PODATEK CIT, PIT I VAT

Moduł IV

PODATEK VAT W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

Moduł V

PODATKI DOCHODOWE ORAZ ORDYNACJA PODATKOWA – ZMIANY

Moduł VI

PROCES CENTRALIZACJI W GMINACH I POWIATACH

Moduł VII

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU VAT

Moduł VIII

CENY TRANSAKCYJNE I DOKUMENTACJA PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

Moduł IX

PODATEK AKCYZOWY I PODATEK OD GIER

WYBRANE SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA (DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH)

Moduł I

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Moduł II

DELEGOWANIE ZADAŃ

Moduł III

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

Moduł IV

ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM LUDZKIM

Moduł V

ZARZĄDZANIE ZMIANAMI

Moduł VI

ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI

Moduł VII

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE

Moduł VIII

COACHING MENEDŻERSKI

WYBRANE SZKOLENIA Z KOMUNIKACJI

Moduł I

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W FIRMIE

Moduł II

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

Moduł III

NEGOCJACJE – METODA EFEKTYWNEGO ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI KONFLIKTOWYCH

WYBRANE SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Moduł I

ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW USZKODZEŃ – FMEA

Moduł II

STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESMI – SPC

Moduł III

PPAP – Proces zatwierdzania części do produkcji

Moduł IV

ZASADY DOKUMENTOWANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCI

Moduł V

SZKOLENIE DLA AUDYTORÓW SYSTEMÓW JAKOŚCI

Moduł VI

METROLOGIA W SYSTEMACH JAKOŚCI

Moduł VII

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYROBY

Moduł VIII

ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH – MSA

Moduł IX

ZARZĄDZANIE PROCESOWE

Moduł X

AUDITOR WEWNĘTRZNY PROCESU WG VDA 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5

Moduł XI

AUDITOR WEWNĘTRZNY ISO-TS, 9001,14001,18001

Moduł XII

HOSHIN FLUX CONTINUOUS – (Lean Manufacturing Tools)

Moduł XIII

KAIZEN

Moduł XIV

SMED – (Single Minute Exchange of Die)

Moduł XV

AQL – (Acceptance Quality Limit)

WYBRANE SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

Moduł I

TRENING UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH NA PRODUKCJI

Moduł II

5S – PODSTAWOWE NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA DYSCYPLINY I EFEKTYWNOŚĆI PRODUKCJI

Moduł III

METODOLOGIA USPRAWNIANIA PRODUKCJI

Moduł IV

ORGANIZACJA WYDZIAŁU PRODUKCYJNEGO

Moduł V

TPM – TOTAL PRODUCTIVE MANAGEMENT

Moduł VI

TSM – TOTAL SERVICE MANAGEMENT

Moduł VII

TFM – TOTAL FLOW MANAGEMENT

Moduł VIII

ZARZĄDZANIE DOSTĘPNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

Moduł IX

VALUE STREAM MAPPING

kształtowanie przepływu wartości w procesach produkcyjnych.