Pracownicze Plany Kapitałowe – Obowiązki administracyjne pracodawcy oraz możliwe sankcje karne ze strony PIP

1 stycznia 2021 r. jest terminem w którym zaczną obowiązywać Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST).

Zapewne cześć z Państwa rozważa możliwość przeszkolenia pracowników Urzędu w tym zakresie, dlatego miło nam poinformować, że jesteśmy przygotowani do tego, aby prowadzić w pełni profesjonalnie zajęcia online tzw. webinarium.

Szkolenie prowadzone poprzez dedykowaną platformę, którą można uruchomić na komputerze, telefonie albo tablecie bez instalowania dodatkowych programów (wystarczy kliknąć w podany link do strony). Co ważne, uczestnicy mogą aktywnie uczestniczyć zadając pytania, zgłaszając uwagi.

Ze względu na prawdopodobnie dużą liczbę osób do przeszkolenia najlepszym sposobem jest forma szkolenia zamkniętego. Koszty jednostkowe znacząco spadają.
Jeśli chcieliby Państwo otrzymać dokładną wycenę prosimy o kontakt, czy ma to być szkolenie tradycyjne, czy szkolenie online oraz informację na temat liczby osób do przeszkolenia.

Projekt ustawy zakłada wpłaty składki podstawowej na poziomie 2% wynagrodzenia dla pracownika. Natomiast podmiot zatrudniający miałby wpłacać min 1,5% wynagrodzenia. Najwcześniej, bo 1 lipca 2019 roku, mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników.

Wdrażanie założeń Pracowniczych Planów Kapitałowych kontrolowane będzie przez Państwową Inspekcję Pracy. Pracodawcy, którzy będą się uchylać od obowiązku zawarcia umów o prowadzenie PPK, nie będą udzielać wyjaśnień czy też prowadzić wymaganej dokumentacji, mogą zostać ukarani grzywną. Od tysiąca do miliona złotych.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przygotowanie pracodawcy do obowiązków administracyjnych oraz informacyjnych a także do prawidłowego zawarcia umowy o PPK. Celem spotkania jest również przygotowanie na ewentualną kontrolę przestrzegania przepisów przez Państwową Inspekcję Pracy, która będzie mogła skontrolować w szczególności wywiązywanie się przez Państwa, jako podmiot zatrudniający, z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, umowy o prowadzenie PPK czy dokonywania wpłat do PPK.

PROPONOWANY ZAKRES SZKOLENIA

1. Ogólne zasady tworzenia PPK:

 • dla kogo i od kiedy należy tworzyć PPK,
 • możliwość zwolnienia z tworzenia PPK,
 • procedura tworzenia PPK.

2. PPK a pracodawca:

 • umowy zawierane przez pracodawcę:
  • umowa o zarządzenie PPK,
  • umowa o prowadzenie PPK,
  • obowiązki administracyjne i informacyjne,
  • terminy wymagane prawem,
  • sankcje grożące pracodawcy za naruszenie ustawy o PPK.

3. Wpłaty na PPK:

 • wpłata na PPK pracodawcy obowiązkowa i dobrowolna,
 • wpłata na PPK pracownika obowiązkowa i dobrowolna,
 • coroczne dopłaty – zasady nabywania prawa,
 • wpływ wpłat PPK pracownika na potrącenia z wynagrodzenia.

4. PPK od strony pracownika:

 • przystąpienie i wystąpienie z uczestnictwa – terminy i zasady,
 • zmiana pracodawcy – zasady.
 • zasada nabywania prawa do wypłat z PPK:
  • dziedziczenie środków,
  • podział środków w wyniku rozwodu,
  • dysponowanie środkami po ukończeniu 60 roku życia i przed ukończeniem 60 rokiem życia.

5. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.

6. Przepisy karne.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Cena szkolenia

do uzgodnienia; cena zawiera: przeprowadzenie warsztatów, noclegi i przejazdy trenera, materiały szkoleniowe (skrypty, notesy, długopisy), certyfikaty ukończenia szkolenia dla uczestników.

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy (około 6 godz. lekcyjnych).

Wielkość grupy

Liczebność grupy nie powinna przekraczać 20 osób.

Wyposażenie Sali wykładowej:

Sala powinna być wyposażona w rzutnik do komputera oraz tablicę typu flipchart (na papier).

Proponowany termin i miejsce

Do uzgodnienia.