Dostępne szkolenia z zakresu zamówienia publicznych

  1. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  2. Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce.
  3. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle nowego prawa zamówień publicznych