Wszystkie programy szkoleniowe realizowane przez firmę Przybyliński-Trening, oparte są zawsze i bez wyjątku na metodzie treningu partycypacyjnego tzw. ABL (Activity Based Learning). To najskuteczniejszy sposób pogłębiania wiedzy i nabywania umiejętności menedżerskich, w której podstawowym założeniem jest nauka poprzez działanie i doświadczenie.

Co to oznacza w praktyce? W trakcie szkolenia łączymy symulacje, zadania indywidualne, zadania zespołowe, dyskusje, prezentacje z możliwością stosowania nabywanych umiejętności w codziennej pracy w firmie.

Każde szkolenie opisujemy za pomocą celów, które stawiamy w zakresie rozwoju poszczególnych kompetencji. Zaczynamy od poznania specyfiki pracy uczestników zajęć oraz dopasowania odpowiedniego programu. Takie podejście pozwala nam precyzyjnie określić, jakich efektów możemy spodziewać się po konkretnych zajęciach.