Specjalizujemy się w doradztwie podatkowym, audytach podatkowych dla JST. Przeprowadzamy również pracę związaną z centralizacją rozliczeń podatku VAT Urzędu.

Zakres usług doradztwa podatkowego świadczonych przez Przybyliński-Trening dla JST:

 • szkolenie zamknięte dla pracowników jednostek oraz urzędu [pobierz program szkolenia – pdf]
 • przygotowanie do korekty wskaźnika za 2017 rok
 • korekta deklaracji VAT za lata ubiegłe
 • pisma do urzędu skarbowego
 • kalkulacja ewentualnych odsetek
 • wsparcie podczas kontroli
 • wystawiania faktur zgodnie z ustawą o VAT
 • opisywania faktur otrzymywanych od kontrahentów pod kątem możliwości odliczania VAT
 • sprawdzenie sporządzonej deklaracji cząstkowej VAT pod kątem prawidłowego rozpoznania obowiązku podatkowego i klasyfikacji transakcji
 • weryfikacja jednolitego pliku kontrolnego cząstkowego wysyłanego do gminy z poziomu jednostki
 • analiza wyliczenia wskaźnika struktury sprzedaży
 • analiza wyliczenia pre współczynnika
 • pomoc przy sporządzeniu korekty rocznej w zakresie wyliczenia wskaźników
 • konsultacje w zakresie stawki podatku VAT i dokumentacji dla najmu, mediów, sprzedawanych posiłków w szkołach, nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń, opłat za basen, lodowisko
 • pomoc w zakresie opodatkowania VAT nadpłat i zaliczek
 • odwrotne obciążenie w jednostce, kiedy stosować, jakie obowiązki spoczywają na jednostce przy tym mechanizmie, weryfikacja nadesłanych dokumentów
 • klasyfikacja otrzymywanych darowizn pod kątem podatku VAT
 • klasyfikacja wydatków inwestycyjnych: modernizacje obiektów, remonty pod kątem możliwości odliczenia VAT
 • pomoc w zakresie określenia kwalifikowalności podatku VAT z wydatków finansowanych ze środków unijnych
 • wskazanie właściwego rozliczania VAT od zakupów związanych z organizowanymi konkursami, festynami dla dzieci
 • dokumentowanie sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej, weryfikacja zasadności posiadania kasy w jednostce
 • organizacja kolonii i półkolonii, dodatkowych kursów weryfikacja stawki VAT
 • pomoc przy kwalifikacji wpłat do funduszu rady rodziców i ich wydatkowania

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt w celu dostosowania zakresu usługi do Państwa potrzeb. Wszystkie elementy propozycji mogą być przedmiotem negocjacji.