Pomagamy przy opracowywaniu i wdrażaniu systemów zarządzania kadrami – m.in. Assessment i Development Center, systemów ocen, budowa modeli kompetencyjnych oraz audytów kompetencyjnych. Doświadczenia wielu firm w zarządzaniu kadrami pokazują, że usystematyzowanie procesu oceny efektów pracy i pracowników przynoszą bardzo dobre wyniki – w szczególności w obszarze motywacji kadr i jakości pracy.

Możliwa jest częściowo mobilna praca (skany dokumentów wymieniane są drogą mailową, konsultacje z doradcą prowadzone są telefonicznie lub mailowo), co umożliwia obniżenie ceny usługi.

Moduł I

AUDYT KOMPETENCYJNY (Development Centre)

DC jest metodą oceny kompetencji przez sędziów kompetentnych. Założeniem badawczym są zdefiniowane i wyskalowane kompetencje. Projektujący metodologię dobierają zadania badawcze do zdefiniowanych kompetencji, a następnie projektują sesję warsztatową z udziałem osób poddanych diagnozie. Sesje mają charakter warsztatowy, grupowy. Uczestnicy wykonują podczas spotkania zadania indywidualne, grupowe oraz jeden na jeden (np. z drugim uczestnikiem lub graczem). W trakcie realizacji zadań, do których pracownicy otrzymują ściśle zdefiniowane instrukcje, są oni obserwowani przez przeszkolonych w tej sztuce asesorów. Wyniki obserwacji są następnie dyskutowane w gronie wszystkich asesorów obecnych na sesji, a ocena stanowi wypadkową wszystkich opinii. Wyniki obserwacji i ocen są agregowane i przedstawiane w postaci raportu indywidualnego, opisującego zachowania uczestnika i zawierającego ocenę ilościową kompetencji.

Moduł II

BUDOWA MODELU KOMPETENCYJNEGO

Kadra zarządzają potrzebuje rzetelnych informacji na temat ich pracowników. Dzięki modelowi kompetencyjnemu menedżerowie mogą lepiej podejmować decyzje w zakresie HR dotyczące m.in. rekrutacji nowych pracowników czy planowaniu ich dalszego rozwoju. Prawidłowe zbudowanie modelu kompetencyjnego to bardzo trudna, wymagająca dużego doświadczenia praca, w której zdecydowanie warto mieć profesjonalne wsparcie.

Moduł III

SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH

Zaprojektujemy dla Państwa System Ocen Pracowniczych, uwzględniając cel, któremu ma służyć to narzędzie w Państwa firmie. Wyrażamy także gotowość do pełnienia funkcji doradczej w jego wdrażaniu.

Celem pracy jest zbudowanie spójnego systemu ocen pracowniczych dostosowanego do strategii personalnej Państwa firmy.

System ten składać się będzie z następujących elementów:

  • regulamin i wytyczne do posługiwania się narzędziami oceny (arkusze ocen),
  • arkusze ocen dla dwóch lub trzech grup pracowniczych (kadra zarządzająca, pracownicy szeregowi produkcji, pracownicy administracji i obsługi) stosownie do potrzeb i funkcji systemu ocen.